ค่ายศิลปะปิดเทอม summer2021

ปิดเทอมนี้โรงเรียนศิลปะต้นแก้วขอชวนน้องๆ อายุระหว่าง 5 - 12 ปี มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสนุกๆและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะ
กิจกรรมหลักของเราทุกวันคืองานวาดภาพระบายสีให้น้องๆได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ฝึกการร่างภาพเรียนรู้การใช้เทคนิคของสีชนิดต่างๆรวมถึงรับผิดชอบผลงานของตัวเองค่ะ
 

IMG 1141

ค่ายศิลปะปิดเทอม summer2020

ปิดเทอมนี้โรงเรียนศิลปะต้นแก้วขอชวนน้องๆ อายุระหว่าง 5 - 12 ปี มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสนุกๆและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะ
  กิจกรรมหลักของเราทุกวันคืองานวาดภาพระบายสีให้น้องๆได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ฝึกการร่างภาพเรียนรู้การใช้เทคนิคของสีชนิดต่างๆรวมถึงรับผิดชอบผลงานของตัวเองค่ะ
  ค่ายปิดเทอมของเรามีทั้งหมด 11 สัปดาห์ให้น้องๆได้เลือกลงกันตามสัปดาห์ที่สะดวกที่สุด โดยที่เราจะเริ่มค่ายรุ่นใหม่ทุกๆ วันจันทร์ค่ะ : 

6F4110E1-1D22-4676-840F-73E5C32C0890

ค่ายศิลปะปิดเทอมsummer 2017

ปิดเทอม Summer 2560 นี้ โรงเรียนศิลปะต้นแก้วขอเชิญชวนเด็กๆ อายุระหว่าง 5 – 12 ปี มาทำกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกัน โดยในช่วงเช้าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ด้วยจินตนาการ วาดภาพระบายสี ฝึกการร่างภาพ เรียนรู้เทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ ช่วงบ่ายทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกัน เช่น ทำงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และเล่นเกม เก็บคะแนนแลกของรางวัลกัน เป็นกิจกรรมกลุ่มให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมและสนุกสนาน ผ่อนคลายค่ะ

 

IMG 6783

ค่ายศิลปะปิดเทอมตุลาคม 2019

ค่ายศิลปะปิดเทอมเดือนตุลาคมมาแล้วค่า  ปิดเทอมนี้โรงเรียนศิลปะต้นแก้วขอชวนน้องๆ อายุระหว่าง 5 - 12 ปี มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสนุกๆ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันค่ะ

กิจกรรมหลักของเราทุกวันคืองานวาดภาพระบายสี ให้น้องๆ ได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ ฝึกการร่างภาพ เรียนรู้การใช้เทคนิคสีชนิดต่างๆ รวมถึงรับผิดชอบผลงานของตัวเองค่ะ

ตุลาคมนี้ เรามีค่ายทั้งหมด 5 สัปดาห์ให้น้องๆ ได้เลือกลงกันตามสัปดาห์ที่สะดวกที่สุด โดยที่เราจะเริ่มค่ายรุ่นใหม่ทุกๆ วันจันทร์ค่ะ ปิดเทอมนี้ ช่วงไหนที่น้องๆ มีเวลาว่าง มาทำงานศิลปะด้วยกันนะคะ 

IMG 6371

ค่ายศิลปะปิดเทอมตุลาคม 2559

โรงเรียนศิลปะต้นแก้วขอเชิญชวนเด็กๆ อายุระหว่าง 5 – 12 ปี มาร่วมกิจกรรมสนุกๆด้วยกันในช่วงปิดเทอมตุลาคม 2559 นี้นะคะ ค่ายศิลปะต้นแก้วมีด้วยกัน 5 อาทิตย์นะคะ เริ่มรุ่นต่อๆ ไปทุกวันจันทร์ ให้เด็กๆ

ได้เลือกลงกันในช่วงเวลาที่สะดวกที่สุด อาทิตย์ไหนว่างเราจะได้มาเรียนศิลปะด้วยกันนะคะ กิจกรรมหลัก วาดรูประบายสีทุกวัน งานชิ้นรอง ช่วงบ่ายมีกิจกรรมสนุกๆ สลับกันไป ไม่ว่าจะเป็น เล่นเกมเก็บคะแนน

เอามาแลกของรางวัล กิจกรรมโรงหนังในห้อง งานศิลปะประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้

IMG 7548

ค่ายศิลปะปิดเทอม summer2019

ปิดเทอมนี้โรงเรียนศิลปะต้นแก้วขอชวนน้องๆ อายุระหว่าง 5 - 12 ปี มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสนุกๆ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะ
  กิจกรรมหลักของเราทุกวันคืองานวาดภาพระบายสีให้น้องๆได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ฝึกการร่างภาพเรียนรู้การใช้เทคนิคของสีชนิดต่างๆรวมถึงรับผิดชอบผลงานของตัวเองค่ะ
  ค่ายปิดเทอมของเรามีทั้งหมด 11 สัปดาห์ให้น้องๆ ได้เลือกลงกันตามสัปดาห์ที่สะดวกที่สุด โดยที่เราจะเริ่มค่ายรุ่นใหม่ทุกๆ วันจันทร์ค่ะ : 

IMG 6165

ค่ายศิลปะปิดเทอม Summer2559 นี้ครับ

รงเรียนศิลปะต้นแก้วขอเชิญชวนเด็กๆ อายุระหว่าง 5 – 12 ปี มาร่วมกิจกรรมสนุกๆด้วยกันในช่วงปิดเทอม summer 2559 นี้นะคะค่ายศิลปะต้นแก้วมีด้วยกัน 10 อาทิตย์นะคะ เริ่มรุ่นต่อๆไปทุกวันจันทร์ ให้เด็กๆได้เลือกลงกันในช่วงเวลาที่สะดวกที่สุด อาทิตย์ไหนว่างเราจะได้มาเรียนศิลปะด้วยกันนะคะกิจกรรมหลัก วาดรูประบายสีทุกวัน งานชิ้นรอง ช่วงบ่ายมีกิจกรรมสนุกๆสลับกันไป ไม่ว่าจะเป็น เล่นเกมเก็บคะแนนเอามาแลกของรางวัล กิจกรรมโรงหนังในห้อง งานศิลปะประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้

ค่ายศิลปะปิดเทอมตุลาคม 2018

ปิดเทอมตุลาคม2018นี้โรงเรียนศิลปะต้นแก้วขอเชิญชวนเด็กๆอายุระหว่าง 5 – 12 ปีมาร่วมกิจกรรมสนุกๆด้วยกันในช่วงปิดเทอมนี้นะคะ 

   ค่ายศิลปะต้นแก้วมีด้วยกัน 5 อาทิตย์นะคะ เริ่มรุ่นต่อๆไปทุกวันจันทร์ ให้เด็กได้เลือกลงกันในช่วงเวลาที่สะดวกที่สุดอาทิตย์ไหนว่างเราจะได้มาเรียนศิลปะด้วยกันนะคะกิจกรรมหลักวาดรูประบายสีทุกวันงานชิ้นรองช่วงบ่ายมีกิจกรรมสนุกๆสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมเก็บคะแนเอามาแลกของรางวัล กิจกรรมโรงหนังในห้อง งานศิลปะประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้

IMG 0032

ค่ายศิลปะปิดเทอมตุลาคม2558 นี้ครับ

รงเรียนศิลปะต้นแก้วขอเชิญชวนเด็กๆ อายุระหว่าง 5 – 12 ปี มาร่วมกิจกรรมสนุกๆด้วยกันในช่วงปิดเทอมตุลาคม 2558 นี้นะคะ

ค่ายศิลปะต้นแก้วมีด้วยกัน 5 อาทิตย์นะคะ เริ่มรุ่นต่อๆ ไปทุกวันจันทร์ ให้เด็กๆ ได้เลือกลงกันในช่วงเวลาที่สะดวกที่สุด อาทิตย์ไหนว่างเราจะได้

มาเรียนศิลปะด้วยกันนะคะกิจกรรมหลัก วาดรูประบายสีทุกวัน งานชิ้นรอง ช่วงบ่ายมีกิจกรรมสนุกๆ สลับกันไป ไม่ว่าจะเป็น เล่นเกมเก็บคะแนน

เอามาแลกของรางวัล กิจกรรมโรงหนังในห้อง งานศิลปะประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้

ค่ายศิลปะปิดเทอมsummer 2018

ปิดเทอม Summer 2561 นี้ โรงเรียนศิลปะต้นแก้วขอเชิญชวนเด็กๆ อายุระหว่าง 5 – 12 ปี มาทำกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกัน
     โดยในช่วงเช้าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ด้วยจินตนาการ 
วาดภาพระบายสี ฝึกการร่างภาพ เรียนรู้เทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ
      ช่วงบ่ายทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกัน เช่น ทำงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และเล่นเกม เก็บคะแนนแลกของรางวัลกัน 
เป็นกิจกรรมกลุ่มให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมและสนุกสนาน ผ่อนคลายค่ะ

IMG 1326

ค่ายศิลปะปิดเทอม Summer2558 นี้ครับ

ปิดเทอม Summer 2558 นี้ โรงเรียนศิลปะต้นแก้วขอเชิญชวนเด็กๆ อายุระหว่าง 5 – 12 ปี ปีมาทำกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกัน โดยในช่วงเช้าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยจินตนาการ วาดภาพ ระบายสี ฝึกการร่างภาพ เรียนรู้เทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ ช่วงบ่ายทำกิจกรรมสนุกๆ ด้วยกัน เช่น ทำงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และเล่นเกมเก็บคะแนนแลกของรางวัลกัน เป็นกิจกรรมกลุ่มให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมและสนุกสนานผ่อนคลายค่ะ

ค่ายศิลปะปิดเทอมตุลาคม 2017

ปิดเทอมตุลาคมนี้โรงเรียนศิลปะต้นแก้วขอเชิญชวนเด็กๆอายุระหว่าง 5 – 12 ปีมาร่วมกิจกรรมสนุกๆด้วยกันในช่วงปิดเทอมนี้นะคะ 

   ค่ายศิลปะต้นแก้วมีด้วยกัน 5 อาทิตย์นะคะ เริ่มรุ่นต่อๆไปทุกวันจันทร์ ให้เด็กได้เลือกลงกันในช่วงเวลาที่สะดวกที่สุดอาทิตย์ไหนว่างเราจะได้มาเรียนศิลปะด้วยกันนะคะกิจกรรมหลักวาดรูประบายสีทุกวันงานชิ้นรองช่วงบ่ายมีกิจกรรมสนุกๆสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมเก็บคะแนเอามาแลกของรางวัล กิจกรรมโรงหนังในห้อง งานศิลปะประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้

IMG 5557

ค่ายศิลปะปิดเทอมเดือนตุลาคม 2557 นี้ครับ

ค่ายศิลปะปิดเทอม เดือนตุลาคม 2557 กับโรงเรียนศิลปะต้นแก้ว
ปิดเทอมที่จะถึงนี้ โรงเรียนศิลปะต้นแก้วขอเชิญชวนเด็กๆ อายุระหว่าง 5 - 12 ปี มาทำกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกันค่ะ
โดยกิจกรรมในแต่ละวันจะแบ่งออกเป็นสองช่วง ดังนี้
- ช่วงเช้า เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยจินตนาการ วาดภาพระบายสี ฝึกร่างภาพ เรียนรู้เทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ เป็นงานชิ้นหลักของทุกวัน
- ช่วงบ่าย หลังจากงานภาพชิ้นหลักเสร็จแล้ว เราจะมาทำกิจกรรมสนุกๆ ด้วยกัน เช่น ปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ทำนาฬิกาแขวนผนังบนเฟรมผ้าใบ ทำกระปุกออมสินด้วยเปเปอร์มาเช่ เล่นเกมเก็บคะแนนแลกของรางวัลกัน (แต่ละอาทิตย์จะแตกต่างกันไปนะคะ)

logo

โรงเรียนศิลปะต้นแก้ว 2097/1-2
ซ.หมู่บ้านวิกรณ์(ซ.รามคำแหง 37/1)
ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

tel       : 02-723-0808
พี่ต้น    : 086-621-6293
พี่แก้ว  : 086-993-1220

Send to TON-KAEW

Email:
Subject:
Message: